Takcentrums Tak & Tätskiktsgarantier

Med Trebolit & tätskiktsgarantier garanterar vi att fastigheten är i trygga händer i 15 långa år oberoende av hemförsäkringen, konsumenttjänstelagen eller om fastigheten har bytt ägare. Tillsammans med våra leverantörer har vi tagit fram det mest heltäckande och omfattande trygghetspaketet när det gäller tätskikt och tätskiktsarbeten på tak.

Detta unika trygghetspaket är framtaget tillsammans med våra leverantörer av tätskikt som har producerat tätskikt för tak sedan 1889. Vår framgång när det gäller våra tak och tätskiktsgarantier bygger på ett kontinuerligt samarbete för att ständigt förbättra våra produkter samt kvalitetssäkring av allt vi gör. Kontinuerlig övervakning av AMA Hus riktlinjer samt uppdatering av våra leverantörers riktlinjer och rekommendationer är grunden för denna kvalitetssäkring i alla led.

Allt material vi marknadsför är godkända och CE märkta. Våra tätskiktsgarantier är ett resultat av att Trebolit tillsammans med våra leverantörer har arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att våra kunder får sammanlagt 15 års skydd.

Vi utfärdar endast tätskiktsgarantibevis för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy.