Solceller

Strålande förutsättningar för solpaneler i Skåne.

Spara pengar med hjälp av solen.
Efterfrågan bara ökar när det gäller solceller och med oss får du en trygg lösning och en leverantör som kan både tak solceller. Fler och fler upptäcker hur mycket pengar och koldioxid de kan spara med denna metod. Dessutom kan du om du producerar mer el än du använder sälja din el från din anläggning. 

Behöver man bygglov?
Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad inom ett detaljplanerat område (gäller från och med 1 augusti 2018). Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste följa gällande detaljplan. Dock krävs fortfarande bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är av särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vad är investeringsstöd för solceller?
Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. 

Kontakta oss för att få veta mer och här nedan kan du räkna på vad det skulle kosta att sätta solceller på ditt tak:

Helsingborgs Takentreprenad
AA
UC